• Windykacja w Niemczech
  • sprzedaż wierzytelności z niemieckim dłużnikiem
  • zakup wierzytelności z niemieckim dłużnikiem
  • raporty gospodarcze dłużnika
  • Wyciągi z rejestru handlowego w Niemczech
  • Wgląd do akt w Niemczech (Sąd, Prokuratura, Urzędy)
KONTAKT:
info@windykacja.de

Julida European Debt Enforcement Agency Sp. z o. o.
Skr. Poczt. 114, 59-900 Zgorzelec
NIP: PL8992747343 KRS:0000451504 REGON: 022264325